duszpasterze
historia
grupy
;look
kalendarium
kancelaria

Grupy Parafialne
Apostolstwo Dobrej Śmierci

Apostolstwo Dobrej Śmierci jest zrzeszeniem modlitewnym, które przypomina o pilnej konieczności dobrego przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem. Wstępujący do Stowarzyszenia, poprzez swoje modlitwy i ofiary, pragną wyjednać – dla wiernych katolików – wytrwanie w łasce uświęcającej, dla obojętnych religijnie i dla grzeszników – łaskę nawrócenia, oraz dla wszystkich – dobrą i świętą śmierć.

Realizując powyższe cele, należący do Stowarzyszenia kierują często swe myśli ku wieczności, starają się wystrzegać grzechu by wzrastać w dobru, by w ten sposób być gotowym na śmierć w każdej chwili życia

Chór parafialny Via Musica

Chór VIA MUSICA powstał w 1997 roku, od 12 lat działa przy parafii Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku-Świdrze. Duchową opiekę nad chórem sprawuje ks. Krzysztof Skorek MSF. Dyrygentem chóru jest Sławomir Łobaczewski.

Działalność zespołu koncentruje się głownie na oprawie liturgii Mszy Świętej i ......Kościół Domowy

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele działającym w ramach Ruchu Światło-Życie. Współczesny człowiek, także współczesna rodzina doświadcza różnych form zagubienia, z którymi trudno się zmierzyć bez oparcia zakorzenionego w wierze i powrotu do źródeł chrześcijaństwa...


Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa

Stowarzyszenie zmierza szczególnie do tego, aby jego członkowie:

1. poświęcili się miłości Boskiego Odkupiciela, której żywym świadectwem i znakiem jest Jego przebite Serce,
2. poczuwali się do obowiązku wynagradzania Najświętszemu Sercu zranionemu naszymi grzechami,
3. przepoili swoje osobiste życie wiarą, swe apostolstwo i pracę zawodową miłością odpowiadającą na miłość Jezusa,
4. kierowali się większą i bardziej czynną miłością bliźniego.

Koło Misyjne

Koło misyjne rozpoczęło swą działalność w październiku 1998 r.. Grupa misyjna liczy 7 osób. Swoją formację opiera na comiesięcznych spotkaniach prowadzonych według materiałów formacyjnych przygotowywanych przez Misyjny Referat MSF oraz dobierane są pod kątem potrzeb uczestników spotkań. Służą one głównie pogłębianiu zaangażowania apostolskiego naszej grupy w życie Kościoła lub przez życie codzienne, lub życie modlitwy czy też działalność w parafii.


Legion Maryi

Czym jest?

Stowarzyszeniem ludzi świeckich pod przewodnictwem kapłana. Założony został przez Irlandczyka Frank Duff'a w roku 1921. Nazwa wzięta jest z języka wojskowego – legion to podstawowa i największa jednostka taktyczna armii rzymskiej. Przenosząc to słowo na język wiary – legion ma być armią ludzi, która zdobywa świat dla Chrystusa przez Maryję...


Ministranci

Słowo "ministrant" po łacinie oznacza sługę. Ukazuje ono w pełni funkcję, jaką każdy ministrant spełnia we wspólnocie. Nie chodzi tu tylko o służbę dla Boga, ale także dla ludzi. Ministranci pełnią posługę na mszach świętych, nabożeństwach, uroczystościach parafialnych.

Aby zostać ministrantem w naszej parafii, kandydat musi przebyć okres kilkumiesięcznej próby, po którym uroczyście zostaje włączony do grona ministrantów.


Veritatis Splendor
Klub Kultury i Myśli Chrześcijańskiej


Klub ten powstał 1998 roku z inicjatywy przedstawicieli Akcji Katolickiej, Stowarzyszenia "Samorządność i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich; Jana Krzyżanowskiego, Elżbiety Kurkiewicz i Jerzego Przeździaka oraz Księdza Proboszcza Andrzeja Rabija. Działalność Klubu polega na organizowaniu spotkań, podczas których prezentowane są prelekcje oraz związane z nimi dyskusje na tematy z zakresu kultury i myśli chrześcijańskiej.


Ziarenka Misyjne - dziecięca scholka parafialna

Ziarenka Misyjne - jest to schola dziecięca w wieku szkoły podstawowej, prowadzona przez siostrę Seweryne i ks. Mateusza Jaszczyka MSF. Można ją usłyszeć w niedzielę na mszy dziecięcej o 1130. Próby są w sobotę o 10:30 w salkach katechetycznych.Grupa ta liczy kilkanaście osób, które  duchu misyjnym uwielbiają Pana Boga swoim śpiewem i modlitwą.